Ruska književnost u zaostavštini svetske kulture obiluje depresivnim, introvertnim i genijalnim piscima. Savremena ruska pisana reč jednako je kvalitetna i nastavlja tradiciju bogate erudicije. Jedan glas koji se izdvaja iz celog tog opusa, jedinstven, tajnovit, originalan, uvrnut i dubok u svojoj postmodernističkoj niti, je glas...

Bio jednom jedan čovek. Beše to običan čovek. Ni po čemu drugačiji od ostalih. Normalan. Jedna glava, dve ruke, dve noge, bez krajnika, slepog creva i viška kože sa penisa. Naravno ne treba odmah izvoditi prenagljene zaključke. Bio je ništa drugačiji od ostalih, iako su...

Bojim se da nemam mnogo. Bojim se pri pomisli da ništa više neću ni imati, ali se onda sabrem, prikupim one raspale delove slike i počnem ispočetka. Dvoumim se i troumim. Da li da odem ili ostanem. Zbog koga, čega, čemu i kada. Sva me ta...

Ulice su u mraku. Samo ih osvetljavaju velike slavske sveće, postavljene na svakih par koraka. Kao da gore od davnina. Obasjavaju našu zajedničku večitu daću. Polako isprva, ali sve sigurnije izbegavamo rovove iz vremena pređašnjih, nikada završenih građanskih ratova. Čudno. Građanski rat u zemlji seljaka....

Mrzi moja stopala. To je okej. Stvarno imam stopala kao u Hobita dustabanlije. Zato sam i počeo da nosim one plitke čarape i na plus milijardu. To je kažu, kompromis. Mislim ipak, ne mogu da odem na neku operaciju da mi zamene stopala. Možda nekada...

Dunulo mi je da pišem, u vreme kada je više nepismenih nego vaški. Prispelo mi da budem pisac, a ni pročitao sve što sam hteo, nisam. Hoću da menjam svet kada je sve manje razloga za to. Hoću da budem lekar kada svi više leče...

Famozni portret Merlin Monro ogledni je primerak pretakanja simbola stare predvorhovljeve ere u novu, POP art eru. Ne menjajući formu, Vorhol, kombinujući boje i menjajući njihov intenzitet, postiže promenu efekta. Dobija novi izraz, koji svakom daljom promenom stvara sve veću konfuziju izraza, ali jasnu poruku...

Sa razvojem nauke i tehnologije, sredinom XX veka, javio se jedan vakuum u savremenoj kulturi, koja je morala da se promeni kako bi bila vidljiva. Taj prazan prostor je jedino mogao biti ispunjen ekspresijom umetnika, marketingom i masivnom produkcijom. Umetnost je industrijalizovana i postala je...

  Ako od nekog mesta odeš dovoljno daleko, moći ćeš da vidiš kako ono postaje tačka na horizontu i kako se prijanja uz nebo. Ta maršruta koju treba prepešačiti naziva se radijusom uzdignuća. Neretko sam prelazila te daljine, da bih se okrenula i shvatila kako je...

Dve prilike okupane senkom hrasta oko male seoske stanice mirno podnose zastrašujuću noćnu seosku idilu. Naslonjena savijenom nogom o polomljenu bankinu stoji veća senka, izgleda otac. Dok iz ustiju ispušta magleno siv dašak smotane cigare, pomišlja kako je i Bog zaboravio ovaj put i selo,...