Ciklus života. Seme, plodna zemlja, moćna biljka, smrt, trulež, plod. Tim beskrajnim krugom iscrtava se i red patosocioloških simptoma kojim obiluje ceo svet, a posebno naš Balkan, sam po sebi lišen bilo kakvog imunog sistema. Izgleda da se seme mržnje nekako najviše prima u naš  primitivni...

     Zaboravljam često. Prečesto. Misli su mi kao crno- beli kaleidoskop. Tek ponekad koji fragment te arabeske bljesne i prene me iz ništavila. Kao odsjaj u komadu stakla zaslepi sva moja čula, i ostajem katatoničan za spoljni mrak, dok se u meni rađa tren, lep...

Na pitanje biti ili ne biti, ljudi u Srbiji ne moraju da razmišljaju. Bar u tome nas je poštedela nemilosrdnost odsustva gregarnog nagona u našem narodu. Epidemija nemanja posla, i još veća epidemija odabiranja pravog. Ako je čoveka stvorio rad, onda smo mi stvarno Božiji...

    Bururet – vrtoglavica.     Vrtoglavica (vertigo) – poremećaj orijentacije koji se manifestuje snažnom iluzijom kretanja u prostoru.      Ja – žrtva vrtoglavice. Njen poklonik, pratilac. Jurim je kao mahnita, u stopu za njom. Njena sam senka. Ona je moj spas.      Od kada pamtim sa mnom je....