Tišina koju je rascepio blues

 

Koliko puta,
si ugrizla prste?
Da ne napišeš ono,
što je bilo teže čitati,
nego napisati.
I raskrvavljenim zglobovima,
protrljala oči.
Kao da će sve,
biti jasnije,
kada razdvojiš,
natopljene trepavice.
Verujući,
da se zaslepljenost,
može lečiti slepilom.
Koliko puta,
si slušala tišinu,
dok je raseca blues?
I osetila,
rascepljene čestice vazduha,
na tvojoj koži.
Misleći da se reči,
mogu ugušiti,
ako se nagutaš tišine.
I da će se
nedoumice razjasniti,
ako se o njima,
ne govori.
Ako ih prepustiš,
njegovom vremenu,
da ih proguta i zanemari.
Da se zgužvaš,
u gužvi njegovih ambicija.

Autorka: Dragana Marković

Fotografija: Dragana Marković

dragana.markovic.blacksheep.rs

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.