Koliko puta, si ugrizla prste? Da ne napišeš ono, što je bilo teže čitati, nego napisati. I raskrvavljenim zglobovima, protrljala oči. Kao da će sve, biti jasnije, kada razdvojiš, natopljene trepavice. Verujući, da se zaslepljenost, može lečiti slepilom. Koliko puta, si slušala tišinu, dok je raseca blues? I osetila, rascepljene čestice vazduha, na tvojoj koži. Misleći da se reči, mogu ugušiti, ako se nagutaš tišine. I da će...