On je zaboravio kako kucaju podvodna srca. Njihovu krv što pulsira naglavačke i sliva se u okean. Okean čija so ne formira srce kad se nataloži uz koralni greben. U tom času, nebo se umorilo od svojih dlakavih sazvežđa i sav besmisao se sručio u...

Posle te sahrane gavrani su puzali nebom poput meduza. I čovek je nalik na krabe gledao ka vodi kroz koju nikad neće moći da pliva. Zvona ispod mog kreveta potvrđuju da tamo dole nema ni babaroga ni čudovišta, to su napadni, usaglašeni zvukovi naših prethodnika i sledbenika. To je pogreb živog trenutka u zamenu za ostatke krvi. I svih planeta što je zaledila...

Svi smo bili zajedno na tom mestu vakuumirane tišine. Dva crna kaputa, muzika i njegova jaja. Crni kaput je upijao tonove iz mojih polupokvarenih slušalica. Zabraniti muzici da pređe putanju od mobilnog telefona do uha. Kada je otišao, kaput se asimilovao s njegovom kožom i...

Čuo je dva talasa kako vode ljubav i momentalno se uspravio. Užurbano se odvojio od peskovitog tla i okrenuo prema moru. Njegove teget iznutrice meškoljile su se poput štenca ispod pokrivača. Na njegovom ostrvu nema vetra. Talase pokreću isključivo misli iz praistorije. Te vodene nemani...

Ulična svetla formiraju ekosistem. Njihova rebra su otkinuti delovi kosmosa i mi živimo između kostiju tog skeleta. Ona oponašaju nebeska tela, prodiru kroz kičmu roletni u mladićev stan. On ne može da odvoji pogled od senki na plafonu. To su vilice demona koji su se...

Svaka dečakova kost je sahranjena na različitoj morskoj obali. Vetrovi koji ih gule stvaraju zvuk violine preko čijih se žica svira prstima. Njegove kosti izranjaju iz vode. Poput stena kad se približi oseka. Pesma kostiju leti preko talasa, uspevajući da ni u jednom trenutku ne...

Ako se pomerim, neka taj pokret bude ispraćen voljom duhova. Vazduh. Vazduh je samo višeslojna opna sastavljena od duhova čija je istorija oživela u razdoblju ničije budućnosti. Ako se pomerim, neka kosti ostanu zazidane u rebrima Sunca, jer one postoje da budu na prelomu tela...

Pod pljuvačnim žlezdama postoji igralište. To je hiperprodukcija sanjanog univerzuma. Nebo koje se stvori u maloj sobi. Pesak zavučen ispod stena okeana da više nikada ne vidi horizont. Njegove su uši crvene. Crvene i izgrižene. Poput voćke koju je neprimetno proždrao parazit. Iza njihovih zidina, prostiru...

Kada se ujutru pojavio na tržnici, na jagodicama su mu se otisnuli tragovi tempera. Najtamnije nijanse zelene kojima je sebi odstranio čelo. Iz bušotine se jasno video mozak veličine dinje obmotan metrom. Ako se nagne da pogleda dečaka koji čupa mahovinu odmah uz njegovo koleno,...

Istina je da je tvoje vaskrsnuće uslovljeno raspećem. I da je raspeće zavisilo od konteksta u kom je sahranjeno. Čovekovo meso služi samo kao obrazac koji uobličava vodu. Voda se kreće po sopstvenoj površini i tako definiše suprotnost. Istina je da svest, ukalupljena u plan,...