Kad Luna postane žena

U noći kad se ljudi

Po kućama osipaju

Dvaput proveravajući

Dvaput zaključavajući

Ulazna vrata

Dok zebnjivo polažu

U krevet

Kao u grob

Telo puno krvi

Ugrušene

Luna se prelama

Kroz krošnje

Hrani ponoćni požar

I svet je talac

Njenog hira

U ta nedoba jutrim

Dečački poskakujući

Dečački maštajući

Žudnju

Tamnih očiju

Njena mesečina

Kroz grane

Njeno svetlucanje

Kroz trepavice

I žamor, odasvud

-Vučja su to posla

Autor: Predrag Milovanović

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.