Ponekad nebom, Retko tlom, Po savetima Prošetam uglavnom. Napušta me snaga, Sve ređe sam svoj, - Da li bi starila Zajedno sa mnom? Pred kućom sedim, Osmatram ljude, Kao i svaki matori čovek; Nekom se javim, Tvoj uzalud imam broj - Nisam ni mislio da te pozovem. Dok ispijam vreme Uz kafe gorke (Ni mrvu šećera ne smem da stavim), Imam i...

  Kada mi nedostaješ Ja premotam vreme kao traku, Pa se razvičem: - “Jebi se! I ti i tvoje tišine! Zbog kojih ni ja Ne smem da ti zinem, I pitam te - kako si.   Kao i svako pseto, Besno i gladno, Ja sebe izujedam. Kad mi nedostaješ, Prenoćim u šancu, Jendeke života produbim, I tad, kad sam najniže, Ja najviše...

Znam gde stanuješ, Ne znam da li živiš Bez nas. Znam da imaš braću, Da pratiš fudbal, Da ti je umrla majka, Koliko je duga meseci Tvoja brada, Znam. Znam da spavaš Pored nekog, Ne znam Da li o njoj i sanjaš. Da imaš auto, Nekoliko motora, Da se mora I da daješ gas; Da znaš Kako ću uvek tebi Da napravim kolače, Da ne...

Hotelska, 442, Ja zamišljam da je Bajaga Sledeći na radiju Iako dala bih dosta Da na Dvestadvojci Nikad ne prekinu Pesmu Prljavog Kazališta.     Hotelska, Prozori do patosa, Ravan sa nebom sprat; U grlu čuvam Afte rasveta prethodnih gradova U kojima već sam Zbog bolova plakala.     Beograd mi u ustima tone, Dodajem Henesi, Kad ono more… I ne znam šta izlilo se pre Da li usta,...

Meni je tih 1825 dana bez tebe. Rani mraz Uklješten u potrebe i nagodbe sa sobom Da će pred tvojim telom Rascepina na mom krovu zarasti. Da će prestati nada mnom da kiši, Da moje oči neće više biti dva nedovoljna oluka, I da će se sve kiše potekle Negde drugde sliti. Meni je...

Moja je baba volela Tita, O Titu mogla je da ispriča Mnogo za nekog Ko ga je samo video jednom.   Tita sam i ja znala, Iako rođena Tita posle, Kad su takve godine došle Da bila je, po babi, šteta Što nismo rasli za vreme Tita.   Moja je baba S nekom setom, Onoj ostaloj U glasu Zdravkovića, Govorila...

Milena, ti nikada nisi bila pesma Iako su imenom tvojim pesme pisane. I neke se reči, vazdan čarobne, o tebi prosule Po ulicama naprslih i celih galaksija. Ti nikada nisi bila deo pesme Jer tebi bile bi tesne Sve reči s predumišljajem Ili iz nehata. I, možda bi tek u njima stalo, Samo deo,...

On ima osmeh Sarajeva, Snažan, samoizlečiv; Krh je i jak. Bude me noću o njemu reči, Poslednju bih pesmu Njemu da dam. On u sebi nosi Sve puteve kojima mogu, Gde nogu pred nogu Umem da vreme prevarim I da zauvek skrenem U srce gde ne prolazim. On ima osmeh Sarajeva, Dok me gleda, Preživeću rat i glad, Obnoviću vodom...

Moja je baba bila u pravu Onda kada se uhvatila za glavu I rekla: “Dete pobogu! On radi u kockarnice*, Ti ideš u veliku školu”   Moja je baba još onda znala Čija od zaljubljenosti Nije bistra glava; Čija će do zaborava prva; I pitala se kako to da ja “školuvana” Za neiskrenu ljubav nisam...