Hotelska, 442, Ja zamišljam da je Bajaga Sledeći na radiju Iako dala bih dosta Da na Dvestadvojci Nikad ne prekinu Pesmu Prljavog Kazališta.     Hotelska, Prozori do patosa, Ravan sa nebom sprat; U grlu čuvam Afte rasveta prethodnih gradova U kojima već sam Zbog bolova plakala.     Beograd mi u ustima tone, Dodajem Henesi, Kad ono more… I ne znam šta izlilo se pre Da li usta,...

Meni je tih 1825 dana bez tebe. Rani mraz Uklješten u potrebe i nagodbe sa sobom Da će pred tvojim telom Rascepina na mom krovu zarasti. Da će prestati nada mnom da kiši, Da moje oči neće više biti dva nedovoljna oluka, I da će se sve kiše potekle Negde drugde sliti. Meni je...

Moja je baba volela Tita, O Titu mogla je da ispriča Mnogo za nekog Ko ga je samo video jednom.   Tita sam i ja znala, Iako rođena Tita posle, Kad su takve godine došle Da bila je, po babi, šteta Što nismo rasli za vreme Tita.   Moja je baba S nekom setom, Onoj ostaloj U glasu Zdravkovića, Govorila...

Milena, ti nikada nisi bila pesma Iako su imenom tvojim pesme pisane. I neke se reči, vazdan čarobne, o tebi prosule Po ulicama naprslih i celih galaksija. Ti nikada nisi bila deo pesme Jer tebi bile bi tesne Sve reči s predumišljajem Ili iz nehata. I, možda bi tek u njima stalo, Samo deo,...

On ima osmeh Sarajeva, Snažan, samoizlečiv; Krh je i jak. Bude me noću o njemu reči, Poslednju bih pesmu Njemu da dam. On u sebi nosi Sve puteve kojima mogu, Gde nogu pred nogu Umem da vreme prevarim I da zauvek skrenem U srce gde ne prolazim. On ima osmeh Sarajeva, Dok me gleda, Preživeću rat i glad, Obnoviću vodom...

Moja je baba bila u pravu Onda kada se uhvatila za glavu I rekla: “Dete pobogu! On radi u kockarnice*, Ti ideš u veliku školu”   Moja je baba još onda znala Čija od zaljubljenosti Nije bistra glava; Čija će do zaborava prva; I pitala se kako to da ja “školuvana” Za neiskrenu ljubav nisam...

Svi će ti o meni reći isto; (Ako iko bude posle mene Hteo da ti kaže) Kako žive posle ljubavi ljudi, U kojim šumama seku ruže, Od čije krvi piju dva jutarnja čaja Otkad su jednog maja Razvratnici ušli u jedne grudi, Od čijeg su očaja pali mrtvi I zašto žrtva treba jednoj žrtvi. Svi...

Kad Vlada spava Žene čeznu, Muškarci su bez brige; Kad Vlada spava Verno se ljube, Ljubomorni muževi ne dežuraju; Kad on spava Ja bdim nad sobom I pitam se Nisam li prespavala štošta u tom snu. U mojim očima umiru Poslednje nade, Kad Vlada spava Ja nikog ne budim, Na prstima hodam, Nikog ne ljubim Ni kad je Vlada budan Više se...

  Ja sam samo htela da me zagrliš Dok vesti o smrtima primam; Život je kratak da se protiv tebe Za večnost otimam.     Htela sam da me zagrliš samo Dok anđeli ispaljuju bombe, Svet iseljavaju, pa jedva primaju Kad im taj svet krvav pođe.     Neki su mrtvi ostali u moru, Na plažama leže osunčana mrtva...