Zavoleo sam Siriju 

 

Zavoleo sam Siriju

Od usana spikera

Dok su o palim bombama,

Prepadnom staloženošću,

Artikulisali.

Alep je ruševina,

Sa ekrana

Šaka ljudi odmahuje rukom;

Slutim mnogo ih je više

Ukopanih pod betonom.

Groblja su svuda po gradu,

Po neki život preskače tela;

Siriju sam počeo da volim

Od usana tih spikera

Dok su,

Prepadnom staloženošću,

Kao o paloj kiši,

O palim bombama,

Artikulisali.

Autorka: Elena Ederlezi

Fotografija: favim.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.