Davno mi je dojadio svet i ljudi koji više i ne pokušavaju da me razumeju. Dosadila su mi sva isprazna momentalna zadovoljenja koja uvek sa sobom odnose deo mene, a za sobom ostavljaju samo suze, svrab i glad pa poslednju bitku vodim sa svojim posmrtnim ostatcima, na brdu gde sam se prvi put sankao. Vraćam se detetu u...

Dragan je živeo strip. Udisao ga, jeo, pio, legao sa njim i ustajao. Nikada ga ništa drugo nije toliko zanimalo. U školi je bio slab, kasnije i na poslu, a ni sa ženama nije znao. Voleo je samo te izmišljene heroje, antiheroje, i zlikovce. Zlikovce...