Sebi

 

Razbila sam sve tuđe

u sebi,

poklonjenu nadu.

Razvila sam čudnu tamu

u sebi,

koja rađa muziku.

Nosila sam svemir na ramenima,

za  sebe

svaku ugašenu zvezdu.

Pronašla sam prazninu

u svemu,

prastaru tajnu.

Razbila sam iluziju

o sebi

urođenu manu.

Izvila sam ruke do neba

u sebi

dotakla pticu plavu.

Umila sam oči

u sebi

zrakom jučerašnjeg dana.

Pomešala sam boje

po sebi

pokislom kosom plavom.

Obrisala sam prošlost

sebi

ukradenom penom slanom.

Poklonila sam trenutak

sebi

urezan u kori drveta.

I ubila sve duše

u sebi

zaigrane na ivici razuma.

Autorka: Milica Bulić

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.