Priča o tebi

Potrebna mi je
još samo jedna
besana noć
pa da konačno završim
onu davno započetu
priču o Tebi.
Koju sam voleo i ljubio
koju sam pitanjima gušio

i čijie reči
a ni vapaje
nikada nisam razumeo.
Molila si me
da ti pomognem
da ti pružim ruku
i izbavim te
iz ponora
i začaranog kruga

u kom se vrtiš
kao da si dospela
do ivice ludila.
Molila si me
danima i noćima
vrištala si i plakala
dok sam ja zaokupljen
sopstvenim problemima
i zaslepljen
lažnim demonima prošlosti
zanemarivao tvoj poziv
upomoć.
Tražio sam samo malo
prostora i slobode…
Pružila si mi ih
mogu slobodno reći
da si ih poklonila
te noći, kada si
svesna da tvoje reči
ne slušam
u pola sloga zaćutala
i gorku suzu ispustila…

Potrebna mi je
još samo jedna noć
pa da konačno završim
onu davno započetu
priču o Tebi.
Koju još jedino
na belim hartijama
iz mrtvih dižem
i među žive
vraćam..

Autor: Mario Bačlija

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.