Tajna

 

Da li znate kako je to čuvati tajnu? I ne reći je nikom. Ni sebi. Ni tišini. Ni tami. Da li znate kako je to robovati sebi? Biti sužanj istine u tami. U grobu. U tišini. U tvrđavi sazidanoj od bezglasja.

Da li znate kako je to snevati budan? Kao po kazni. Ili po prokletstvu. Ne moći usnuti. Robovati javi. Klanjati se svitanju koje dolazi po česticama mraka.

Da li znate kako je to živeti sa tajnom? Mrzeti je i voleti. Deliti joj blagoslove i kletve. Milovati je i ružiti. Otrovom pojiti, posle je lečiti. Celivati je kao ikonu, čudotvorne mošti. Spaljivati je kao urok, gaziti je nogama. Posle je podizati kao dete.

Da li znate kako je to živeti sa tajnom? I ne reći je nikom. Ni svetu, ni Bogu, ni majci, ni sebi. Ni tišini. Prećutati. Da se ne sazna. Da se ne otkrije. Jer je greh, jer je stid, jer je za osudu. Jer je kasno da osetim ljubav. Ovako star, umoran i sed.

 

TAJNA: balacksheep.rs

 

Autorka: Mirjana Zarić

Fotografije: deviantart.com

Na XII konkursu za najkraću kratku priču, koji je organizovala izdavačka kuća ,,Alma’’ iz Beograda, pripovetka ,, Tajna’’ našla se među odabranim pričama za štampu u zborniku ,,Hilandar’’, koji je priredio Đorđe Otašević, u oktobru 2013. godine

 

Nema komentara

Ostavi komentar