Izdavačka kuća „Alma”, u saradnji sa „Beografitima”,organizuje XIII konkurs za najkraću kratku priču. Šalju se do tri neobjavljene priče ne duže od 15 redova (900 znakova). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u jednom primerku(pošto priče skeniramo, više nisu potrebna tri primerka), potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj...

  Da li znate kako je to čuvati tajnu? I ne reći je nikom. Ni sebi. Ni tišini. Ni tami. Da li znate kako je to robovati sebi? Biti sužanj istine u tami. U grobu. U tišini. U tvrđavi sazidanoj od bezglasja. Da li znate kako je...