- Hej, zdravo… Šta ima novo? - Ma ništa… Mučim se da sastavim biografiju. Ti? - Ime, prezime, datum rođenja, mjesto boravka, školovanje, nagrade… Šta je tu problematično? - Zar je sve to stvarno bitno? Zar takvi podaci ne služe za prijave na šalterima? Zašto ne mogu da...

Tek kada je Gabrijela umrla, i kada je sanduk koji je skrivao njeno mlado telo položen u žućkastu suvu zemlju, Garsija je shvatio da je njegovo srce zauvek izgubljeno. Zato se zakleo da se neće maći od njenog prozora, sve dok je ponovo ne ugleda...