Rekli su da je teško objasniti to stanje. Da je toliko rijetko da su za posljednjih pedesetak godina zabilježili jedva deset slučajeva i da je svaki završio na isti način. U mraku. A ja sam sjedio tu u ordinaciji i gledao kroz prozor tamo prema...