Savršena žena

Ponosna je u savršenoj ideji,

jedino ljubav ne poklanja,
ostavlja da se o njoj mašta ili
priviđa borba sa sopstvenim strastima.

Njene oči ne sjaje jasno,
smeju se, tajno blistaju,
plemenito ćute,
neobično divno ljube misao,
u odsutnosti duha
zavode dubinu čulnosti.

Savršenstvo je sakriveno u prijatnosti,
umiljata draž na zemlji stoji neobično,
nudi kretanje plamenog anđela,
kada i disanje prestaje,
a teško drhtanje volju pretvara u pepeo.

Ona je uteha prevarenih nada,
buđenje nepoznatog u oporoj svežini,
pritajena među običnim htenjima
večne ravnoteže unutrašnjih nelagodnosti
i svakodnevih uživanja.

savrsena-zena-blacksheep.rs

Autor: Vladimir Vučković

Fotografija: tumblr.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.