Moji prijatelji

Moji prijatelji

balansiraju na vrhu igle

neki na grliću flaše

sve teže

održavaju ravnotežu.

To što nas je vezivalo

sada nas razdvaja

a ja ih ustvari

nisam ni stigao upoznati,

videti kakvi su iznutra.

Ludački smeh

meša se sa vrištanjem

dok padaju,

ravno ka dnu

ispruženih ruku ka nebu,

kao da mole za oprost…

Autor: Vojislav Vukomanović

Fotografija: unsplash.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.