Moji prijatelji balansiraju na vrhu igle neki na grliću flaše sve teže održavaju ravnotežu. To što nas je vezivalo sada nas razdvaja a ja ih ustvari nisam ni stigao upoznati, videti kakvi su iznutra. Ludački smeh meša se sa vrištanjem dok padaju, ravno ka dnu ispruženih ruku ka nebu, kao da mole za oprost...