Balkan se u zoru

Balkan se u zoru pripaja Arapima,

Na krevetu se ruše granice

I zovem te u more utonula,

Utopljena,

Granicama koje smo rušili.

Ja ne znam gde

Dok Balkan se u zoru

Cepa u našem zagrljaju,

Kad iz tog zagrljaja ne niče grad,

Tajno, noćas, sve gradove koji dele, pokorio.

Nosimo za sobom rat,

Drugi će ga ratom zvati;

I kao da se nismo samo iz ljubavi zagrlili.

Kao da nismo iz ljubavi

Dok Balkan se u zoru, kažu, pripaja Arapima

Ili to Arapi nastanjuju Balkan;

Ja ne znam gde kad u takvu zoru

Zovem te utopljena granicama

Koje smo svu noć rušili.

 

Autorka: Elena Ederlezi

Fotografija: weheartit.com

elena.ederlezi.blacksheep.rs

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.