Klavir sa drugog sprata

27. novembra 2017.
Hoćeš je voleti?
Noću dok ti
gužva i vlaži posteljinu.
Onako kako ona voli da se voli.
Da je grliš.
Nežno kao da će se slomiti,
ako je stegneš šakama.
I strastveno,
dok se sve u tebi ne prelomi,
na suštinske komade.
I ujutro.
Sa zrakom sunca na čelu.
Kroz odškrinut prozor,
između razdvojenih zavesa.
Sanjivo i pospano.
Kroz onaj lagani smešak,
koji sklapa sve razlomljene komade.
I pustiti da ti izdahne prve reči,
na ključnoj kosti,
sa leve strane.
Pretrnulim,
tek razdvojenim prstima,
naslonjenim na rebra.
Kao da ti jagodicama,
osluškuje disanje i otkucaje.
U ritmu uspavanih oblaka,
ranog jutra.
Pomalo hladnjikavog.
Uvučenog u nozdrve,
tople i zadimljene sobe.
Dok uši upijaju tonove klavira,
iz komšijinog stana,
na drugom spratu.

Autorka: Dragana Marković

Fotografija: Dragana Marković

klavir.sa.drugog.sprata.blacksheep.rs