U principu nema razloga da spuštaš pogled i da ćutiš. Znam da sam ti dovoljno lepa i da voliš da me gledaš. Volim što smo ovde ovako zajedno. Tako smo hteli. To što te pitam šta ti se desilo, ne radim zato da bih ti iznova otvarala...

Dragi dnevniče, Bila je to već treća noć kako mi je dolazila u san. Svaki put kontekst je bio različit, ali je to svaki put nesumnjivo bila ona. I svaki put sam se zbog toga budio nekako stegnut. Pritom, kada kažem stegnut mislim na zategnutost u...

- Šta radiš, mačko? - Nije bitno šta ja radim, nego šta bih volela tebi da radim - Ma daj! Kakvi su ti planovi za danas? - Pusti to, s tobom imam samo bezobrazne planove! - Ja evo sad ulazim u kuću i...

Imao sam dvanaest godina. Zapravo, dvanaest i po. Skoro trinaest. Čudne godine. Previše novih stvari. Bilo je nekih koje su prijale, nekih koje nisu, ali najviše su me uzbuđivale i u isto vreme plašile one stvari o kojima sam samo slušao ili za njihovo postojanje...