Najlepše vreme u životu je mladost, a još lepše vreme je detinjstvo. Mladost je dobra zato što tada svi imaju najviše snage i raspoloženja da isprobaju šta sve može u životu da se radi i kako sve može da se živi, a u detinjstvu ne...

Sigurno si pomislio da ćeš samo jednom biti mlad Ali i star ćeš biti puta isto toliko I nećeš sprečiti da gledaš svoju decu kako plaču Na tvoje ruke ili zbog ruku tvojih Prvo će te vući za prst , pa lutku za kosu Pa naposletku i svet za nos Tvoja...