(RE)TUŠIRANJE

O čemu M razmišlja dok se tušira?
dodir, mora da je dodir
onaj koji uzdiže sa tla
i zavrti kupatilo u krug

180 km/h

prava reč, negde iza uha
nalik opijumu
rasteže kožu
i umače je u topao med

O čemu razmišlja M dok se tušira?
ruke, mora da su ruke
sigurne ruke
ruke sa zadatkom
usta koja pronalaze vrata hrama
od mesa
i krvi koju pumpa onaj časovnik

O čemu razmišlja M dok se tušira?
posle osmočasovne smene
potpuno sama
u nezgrapnom svetu
koji ne prašta.

 

Autor: Ivan Marković

Fotografija: Gregory Pappas @Unsplash

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.