Pretvranje u med

Cilj je

zaboraviti

rečeno

nedorečeno

moguće

Cilj je

iščupati sebi

srce

mozak

misli

kada krenu da analiziraju

osuđuju

prošlost

budućnost

sadašnjost

Cilj je

ne porediti se

sa drugim ženama

njihovim telima

životima

ljubavima

Cilj j

podržati nesrećne

ohrabriti izgubljene

biti tu

za nevoljene

bolesne

usamljene

Cilj je

dopustiti vetru

da spusti bretelu

umrsi kosu

uzburka talase

Cilj je

igrati bos

spavati napolju

osetiti Sunce

baciti odeću

pogledati nago telo

u ogledalu

priznati mu savršenstvo

Cilj je

pustiti

njega da bude srećan

njega da se ne seća

njega da se

smeje

sazreva

odrasta

u nekoj novoj ljubavi

Cilj je

jesti breskve rano

izjutra

učiti nešto novo

divljati

obuzdavati se

biti odbijen

pogrešno shvaćen

Cilj je

osetiti zahvalnost

uzeti gorčinu

nežno je poljubiti

i gledati kako se

pretvara u med.

Autorka: Kristina Kljajić

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.