Okamova oštrica

Čovek je komplikovan odgovor

Na jednostavno pitanje života

Njega od svih drugih stvorova na svetu

Razdvaja svest o sebi

Koja ga tera da traži svrhu u svemu

Pa i svom postojanju

U svakom fenomenu i slučajnosti

Da nađe obrasce koji povezuju

Sve što je video i uradio

Sa uzrokom koji sa njim nema veze

Iako je očigledan zaključak

Koji celog života pokušava da izbegne

Radom, učenjem i drugim ometanjima

Da je to što je čovek svestan sebe

Incident bez presedana drugde u živome svetu

I stoga evolutivna greška

Koja teško da se ponovila igde u univerzumu

Jer opstanak jedne vrste potpuno prepušta

U ruke njenom neznanju i njenim sebičnostima

Što nema ama baš nikakvog smisla

Nikome osim bogu

Autor: Damjan Unčević

Fotografija: weheartit.com

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.