ČETVRTI KONKURS CRNE OVCE ZA KRATKU PRIČU

Dragi autori i čitaoci,

Crna ovca raspisuje četvrti konkurs za kratku priču na temu ,,sloboda’’, ali i na slobodnu temu.

Sloboda kao stanje ili nedostatak, prostor samoostvarenja. Sloboda koja se želi, osvaja, gubi i traži. Oslobađanje duha, uma i tela. Slobodne ljubavi i ljubavi bez slobode.  Ljudske slobode i prava.  Lišenost slobode, zatočeništvo. Društva bez sloboda i borba za njih.

Priče mogu biti bilo kojeg žanra, a s obzirom da je naša tema ,,sloboda’’ – kako vas ne bismo i mi  ograničavali –  slobodni ste da na konkurs šaljete i priče koje se ne tiču direktno ove teme.

konkurs-crna-ovca-kratka-prica
Tri najbolje priče biće, kao i do sada, nagrađene kompletom knjiga, a sve ostale koje uđu u širi izbor biće tokom leta objavljene na našem portalu. Priče pristigle na konkurs ujedno konkurišu i za štampanje u knjizi kratkih priča koje Crna ovca priprema.

Konkurs je otvoren do  10. jula 2016.godine.  Rezultati konkursa biće objavljeni 15. jula.

Priče treba da budu napisane na nekom od BCHS jezika, ne duže od 10 000 karaktera (do 5 kucanih strana), otkucane u Word dokumentu, Times New Roman fontom,  formatom 12 (uz obavezno korišćenje YU slova č,ć,ž,đ

Priče šaljite na mejl: blacksheep.konkurs@gmail.com.  Uz priču dostavite i  biografske i kontakt podatke.

Jedan autor može poslati više priča.

Očekujemo vas!

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.