ANA

 Stvoriću te od snova i rime,
Od kišnog ritma i čežnje gram,
I svakog dana davati novo ime,
Niko mi neće trebati stvoriću te sam.

 

Od bosih želja i malo vina,
Od nekog davnog pogleda,
I svi će me prokleti što ne želim sina,
I svi će mi zavideti kad me pogleda.

 

Znam smejaće se svi crnogorci,
Što jedino kad se sin rodi piju.
Kad ti budeš učila da ljubiš,
Njihovi će da se biju.

 

I daću ti da se igraš u blatu i ne moraš da voliš cveće,
Dok drugi skupljaju lutke, ti penji se na drveće.

 

Stvoriću te od ovih šaka,
Od belih laži i od čega se ne sme.
Hrabriju od svih dečaka,
Nežniju i od pesme.

 

Autor: Kosta Kosovac

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.