XXIV SVETOSAVSKI KNJIŽEVNI KONKURS

NARODNA BIBLIOTEKA „NJEGOŠ“, KNjAŽEVAC

RASPISUJE

XXIV SVETOSAVSKI KNJIŽEVNI KONKURS

ZA NAJBOLJA OSTVARENJA U OBLASTI POEZIJE

I KRATKE PROZNE FORME

TEMA KONKURSA

BELEŽIM PUTUJUĆI

(mesta, običaje, nazive, događaje…)

Jedan autor dostavlja najviše tri pesme ili jedan prozni tekst, ne duži od 20 kucanih redova.

Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani autori sa teritorije Republike Srbije.

 Radovi se dostavljaju u TRI primerka, pod šifrom, s tim što se rešenje šifre (ime i prezime autora, kratka biografija, adresa ili škola, broj telefona) dostavlja u posebnoj koverti uz rad.

Na koverti obavezno navesti za koju oblast se konkuriše – poezija ili proza, mlađi od 15 godina ili odrasli autori.

Radove dostaviti do 1. decembra 2015, na adresu: Narodna biblioteka „Njegoš“, Branka Radičevića 1, 19350 Knjaževac.

 Narodna biblioteka „Njegoš“ dodeliće po tri nagrade

  • za poeziju u konkurenciji odraslih,
  • za kratki prozni tekst u konkurenciji odraslih,
  • za poeziju u konkurenciji mlađih od 15 godina i
  • za kratki prozni tekst u konkurenciji mlađih od 15 godina.

 Narodna biblioteka „Njegoš“ štampaće zbornik nagrađenih radova.

Rezultati konkursa biće objavljeni i nagrade dodeljene u januaru 2016. godine.

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.