U ovom krevetu

U ovom krevetu
uginule su i velike i male boginje
Tumori su na mjesečini pobjegli
kroz otvoren prozor
Iščezla je sa kože lepra
i kuge je nestalo
sakrile su se pod krevet
Jer
jedne si noći
putujući ilegalno
krvotokom
predstavljajući se lažnim imenom
otrovao sve što bi moglo
da me ubije prije tebe
I samo si ti ostao
da dijeliš postelju sa mnom

i čekaš da polako umrem.

Autorka: Luna Hodžić

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Ostavi komentar