Kažeš da si povređen, malo više sjeban i da ne možemo da budemo ništa. Ne možemo, kažeš? Zamisli samo to. Da smo ništa. Moram to malo da ti oživim. Dakle. Da smo ništa, ti bi bio realan, sirov i iskren u vezi sa svojim najdubljim željama, mislima...