Mama - neću tamo, Tamo je večnost pa štagod da bude, Mrak i hladno - a znaš da sam svetlost Iako mi je osmeh samo stalan među ljude. Mama, daj mi ruku, Okreni pogled - jer pogled ne zna da slaže; Ne želim da u tvojim očima vidim, Mama, Ne želim da čujem...

Jutros se sva svetlost, rasula po tebi. Koncentrisana u oštre, zrake sunca. Koji su se lagano i blještavo, igrali po tvojoj koži. Kroz kosu, preko ramena, do ključne kosti. Na ona dva bezobrazna mladeža. Što menjaju položaj, sa svakim udisajem i izdisajem. Zgužvana posteljina, je ispunjena brazdama tvog tela. Celo jutro, se oblikovalo po tebi. Lenjo i sanjivo. I vazduh se istim intezitetom, šunja kroz zavese. Ništa nije...

Ako ikada odem bez zvuka i zapisa iznenada kao što sam se i pojavio neka  ti lice ostane suvo kao besprekorna letnja zvezda neka  ti se uglovi usana izviju na najlepši način znan čoveku kada razmišljaš o danima koje smo delili pod šatorskim krilom neba Ako ikada odem bez zagrljaja bez telefonskog poziva u najumornijim časovima noćne straže - ne plači za mnom ne...

Moja Dr House sestra je moja prva lekcija o različitosti koja se bezuslovno voli. Kad smo bile male, ručale smo samo da bi nam dali da pojedemo nešto slatko. Od kafe je tada deci rastao rep. A mrak je pretio da i bez toga proguta čak...

Živio je u meni kao u školjci. Nije bio biser. Bio je smrtna spodoba, kao i ja. Pojavio se jednog dana dok sam šetala parkom. Čudni trnci širili su se mojom kožom, a onda me pozdravio. Zaželio mi je dobrodošlicu na nekom čudnom jeziku koji sam instinktivno razumjela. Zar...