- Kako si? - okej sam. I ja ću uvek znati Da se iza tog lakrdijaškog ‘okej’ krije vrisak na ljude, na svet, na društvo, na nepravdu među zidinama grada, na trgovima, širokim i okićenim, koji svojim konfuznim bojama prikrivaju mrak u glavama ljudi, u domovima, na bulevarima koje svetle veštačkom svetlošću, čijim ulicama prolaze veštački...

-Hoćete li meda u čaj? -Da, molim. Pogledom ju je tražio u kuhinji izvirujući iz velike pohabane fotelje. Smeškala se onako za sebe dok je pristavljala čaj. -I šta kažete, čime se Vi bavite? Uzeo je jedan keks sa stola. -Ja sam Vam, draga gospo, profesionalni hodač po rupama. -Hodač po...

Svetislav i Todor rođeni su istog sata, istog dana, u vreme smene generacija, između prve i druge smene u bolnici. Njihovi roditelji bili su iznenađeni dvojkama ali istovremeno i zahvalni. Što na porodu, što na povodu da posete grad. Kako su rasli, ni Svetislav, ni Todor nisu...

Kao i nebrojeno puta tokom tih krucijalnih godina, iz tople, nerazgrnute postelje poterala me ona uznemirijuća dezorijentacija, oličena u iznenadnim talasima neobjašnjivo snažne anksioznosti, zagušljivog, otežalog, neosnovanog straha od nepoznatog, nadolazećeg vremena. Nerasanjen, očiju slepljenih okorelim krmeljima skliznuo sam sa ležaja i spustio se u hodnik;...