A da dođeš da se grlimo, ništa, a, zadirkujem te s svog kraja sveta. Ne, ne, sad samo posao, nema više zezanja, odgovaraš. Ali, to nije zezanje, durim se. To je ovde luksuz, kažeš. Ako mene pitaš, to je osnova za srećan život - da...

Noć je. Gluvo doba, za neke. Iznad mene nema plafona, nema krova. Samo nekakav komarnik, koji nije planina u Bosni, a ja ga zovem šiber. Zidovi od platna, tankog, zelenog. I sve čujem i sve osećam. I žubor omiljene mi reke, i zvukove noćnih stvorenja,...