Čuješ li kako odjekuje bezdan u tvojoj glavi? Čuješ li kovitlac misli koji pred sobom briše sve ljudsko i sveto? Čuješ li bujicu reči dok nas iznova potapa i davi? Čuješ li pucketanje kad savest zavrće šiju? Čuješ li korake? To razum odlazi...

          Prošao je još jedan dan. Došao je novi. Prošao je još jedan mesec,  ali je opet došao sledeći. Prošla je godina, došla je druga. Kazaljke su okrenule jos jedan krug. Ne vraćaju se unazad.To nije njihova ruta.  Imaju kartu u jednom smeru. Povratka nema....