Čuješ li?

Čuješ li kako odjekuje

bezdan u tvojoj glavi?

Čuješ li kovitlac misli

koji pred sobom briše sve ljudsko i sveto?

Čuješ li bujicu reči

dok nas iznova potapa i davi?

Čuješ li pucketanje

kad savest zavrće šiju?

Čuješ li korake?

To razum odlazi…

Čuješ li?

Slušaš li?

Čuješ li pisak besa

dok kida prsa i grči ruke?

Čuješ li da jezivo škripi

kad zarivaš zube u tuđe živote?

Čuješ li da glupost ječi

kao u praznom hramu?

Oslušni.

Poslušaj.

Možda se to život lomi.

Autorka: Ana Krsteska

Fotografija: weheartit.com

cujes.li.ana.krsteska.blacksheep.rs

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.