Miodrag Pavlović, profesor, prijatelj, čovečina, ljudina. Vođen ambicijom misionara izgarao je u svom poslu. Nikada nisam video takvu posvećenost u nečemu što čovek radi. Ne treba o tome pričati mnogo. Svi koji su ga poznavali su to znali. Bio je profesionalac, onaj pravi. On za katedrom nije...

“Znate, možda moja sudbina nije da budem voljen suprug i otac, možda je moja sudbina da budem voljen profesor, brat, ujak, prijatelj...