Napiši mi pesmu od svojih sokova za mnom prosutim, Od milion uzdaha što umreće zbližavanjem tela, Dok u nečijim mislima bledim, Dok u nečijoj možda umirem glavi, Dok me sahranjuju živu Svi koji uspeli nisu Da skinu sa mog tela moje neslavne...

Osloboditi Bagdad u mome srcu, Osloboditi grad sa krova zgrade, Osloboditi srce u Bagdadu I jednu oronulu zgradu podići od krova. Tu sam ostao sam, Bez snova, Odatle ti se javljam u zastavama izbledelim, Belim; Predao sam samo noći jutro, Odvažno umeo da zacelim jedino pogled. Osloboditi Bagdad u mome srcu, U mome srcu osloboditi Bagdad, Horizont...

Više niko nije iz preminulog komunizma Uzdigao mrtve, prigradske, autobuske stanice. Pod kapom je nestao dispečer kao tehnološki višak, Odavno već niko nije nagađao spisak ljudi bez povratka, A, ja sam, nekim nevidljivim suzama brisala svoju kartu, I sa upalih obraza Skidala sam koliko sam mogla od godina prošlih. Više se niko...

  Kad dođeš do Sarajeva, U noći kasno kada dođeš; I sve sijalice, Sa ivica padine, Primiš na dlanove tamne. Kad dođeš do Sarajeva Po suvoj kiši, Kad zemlja tvoje tabane Ukroti, Kad svratiš Ne znajući da ćeš ostati; Kad Sarajevo ustane Samo jer se ti budiš, Kad sve te nanule Vreme oguli; Proći će samo nekoliko života Kao da su prošli...

Smej se Jelena, Jutro i bez nesanice tvoje Ume u dan da upliva. Jelena smej se I kad dobro nije I bez tvojih suza Mrak se po ulicama izliva. Nije ti dobro, Pa pogneš glavu, U tvojim suzama neće ogreznuti sneg; Jelena smej se, Nisi u pravu I bez tebe bi iskapao ovaj svet. Bole te kosti, Ponekad desni, Srce...

Moja je baba čuvala plastične kese K'o da u kesama može da se ponese Kilo tuge k'o šećera kilo I da se vrati tamo kom je pripadalo. Moja je baba čuvala stvari I njeni kredenac stari Okopnio nikad nije - Deda nije nikad ni saznao Koliko ima sakrivene rakije. Moja je Vida sva svoja...

Prostirem vreme niz ulicu Cara Lazara prišla joj iz pravca Senja. Već na nagibu nadvožnjaka slutim šta bih mogla sve da osetim. Opipavam davne prelome, preispitujem ih pogledima kojima ujedno i merim da li se išta promenilo. S leve je autobuska stanica. Jednako stara kao...

  Naše je prećutno zbogom svet proširilo: Jedan je grad podeljen tad Na tvoje i moje ulice. Kasnije, Kada smo prestali da branimo (ipak tuđe) teritorije, ulice,kafane...

  Onu sebe volim Posle tebe; To što ostane mi kad ispričaš me I to malo preostale haljine Skinute da suzbijem sve ratove o nama; Volim onog tebe Posle kog sebe se ne bojim; Za kim ću umreti cela A da nikad me ništa ne zaboli. Volim onu sebe U tvojim šakama, Rukama: Nikad me nisi odneo mraku -...

U tvojim pesmama Ja nosim sutrašnje haljine, Sveže vesti o prestalim ratovima čitam; Umanjio si svet I u meni Niko više za juče ne pita; Grlim te gola, Prosuta na zemlji, Od želje za tobom cela sam voda. Plavim se sa daljina očiju zelenih; Zbog mene bi da prohoda; Svako ko noćas u tvojim rečima stoji; U...