Potraži me u proleće Kad sve se budi; Jedina spavaću ja; Lako je krvariti o svetu Kad znaš da ta krv neće izliti o tebi. Teško je tražiti sreću među osmesima, Lako je o sreći, po nešto, uz osmeh ubiti. Potraži me u proleće Kad svet stasa u rasplamsalu se decu; Gore sam stvari...

Ništa nije bilo tako večno Kao moje od tebe rastajanje Niti je šta dublje od pogleda kojim se noćas Ovog grada Pruženog pred mojim očima - sećam;   Svet će možda zgasnuti noćas u gasećim očima mojim, Preda mnom je pružena planeta; Tako od sveta mogu videti malo; Ispupčen je grad svojim...

Goran Vučićević je rođen 1970. u Čoki (Severni Banat). Kasnije ga put nanosi u Novi Sad gde sa svojom porodicom danas živi. Ostvaren je kao suprug i roditelj. Ljubav prema šetnji i prirodi upoznaje ga sa fotografijom kojom danas svedoči o svojoj nadarenosti da u...

I biće opet proleće u tom gradu na reci, Reci raspasnoj u tvojim očima. Ponovo će se voleti neke tuđe nepremostive razlike: Jedne će drugoj, držeći se za ruke, iz ruku otimati linije života - Šetajući naizgled parkom sretne. Mirisaće mlada, topla, mesečina Narasla dovoljno da otkine poglede Nesretnih udvoje. I tad pojubićeš...