SEDMI MEĐUNARODNI KNjIŽEVNI KONKURS „ZDRAVKO IVANKOVIĆ“

UDRUŽENjE SRPSKIH KNjIŽEVNIKA U OTADžBINI I RASEJANjU – USKOR, RASPISUJE SEDMI MEĐUNARODNI KNjIŽEVNI KONKURS „ZDRAVKO IVANKOVIĆ“

ZA NAJBOLjA KNjIŽEVNA OSTVARENjA U 2015. GODINI, UZ SLEDEĆE:

PROPOZICIJE

– NA OBJAVLjENI KONKURS MOGU SE PRIJAVLjIVATI ONA OSTVARENjA KOJA DO SADA NISU OBJAVLjIVANA;

– MOGU SE DOSTAVITI NAJVIŠE PO TRI RADA: – TRI PESME, DESET AFORIZAMA ILI DESET EPIGRAMA. OBAVEZNO U PO TRI PRIMERKA A SAMO JEDAN OD TA TRI ŽANRA;

– PESME MOGU IMATI NAJVIŠE DO 32 STIHA ILI 32 REDA PISANO U SLOBODNOM STIHU, S TIM DA TADA NE SME BITI VIŠE OD 15 SLOGOVA U REDU;

– AFORIZMI TREBA DA IMAJU DESET MISAONIH PORUKA, A EPIGRAMI DESET STIHOVNIH PORUKA;

– RADOVE POTPISIVATI ŠIFROM NA SVIM PRIMERCIMA, A ŠIFRU STAVITI I NA PREDNjU STRANU ZATVORENOG MANjEG KOVERTA. U MANjEM KOVERTU TREBA DA BUDE: – NAZIV ŠIFRE, IME RADOVA POD TOM ŠIFROM, IME I PREZIME AUTORA, TAČNA ADRESA SA POŠTANSKIM BROJEM I BROJEVI TELEFONA;

– MANjI KOVERAT ZALEPITI I STAVITI SA TRI PRIMERKA RADOVA U VEĆI KOVERAT, A NA VEĆEM KOVERTU NE SME BITI IME AUTORA;

– NA VEĆI KOVERAT NAPISATI SAMO ADRESU PRIMAOCA I TO: „MUZEJ NAUKE I TEHNIKE, ZA USKOR, 11000- BEOGRAD, ULICA SKENDER BEGOVA BROJ 51“

POŠTU NE TREBA SLATI PREPORUČENO NI BRZOM POŠTOM JER SE OTKRIVA IME POŠILjAOCA!

RADOVE ISKLjUČIVO PISATI ŠTAMPANO, (PISAĆOM MAŠINOM ILI NA KOMPJUTERU).

SEDMI KONKURS RASPISUJE SE 1. SEPTEMBRA 2015. GODINE I TRAJE DO 31. OKTOBRA 2015. GODINE.

NAGRAĐUJU SE PO TRI RADA IZ SVAKOG ŽANRA, A NAGRAĐENI AUTORI ĆE BITI OBAVEŠTENI NAJKASNIJE DO KRAJA DECEMBRA 2015. GODINE.

KONTAKT TELEFONI: (011) 3175-093 I 064/ 502-31-74.

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.