Poziv na regionalnu studentsku konferenciju Književnost i umetnost u Jugoslaviji

Pozivamo vas na regionalnu studentsku konferenciju Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992) koja će se održati u periodu od 22. do 24. 4. 2016. godine u Beogradu, u zajedničkoj organizaciji Kluba studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta (KSIU) i Kluba studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu (Klub 128).

Konferenciju organizujemo sa željom da uspostavimo i održimo stručnu saradnju sa studentkinjama i studentima humanističkih nauka iz država članica bivše Jugoslavije, i sa ciljem da ponudimo nova tumačenja jugoslovenskog kulturnog nasleđa. Pritom nas pre svega interesuju (dis)kontinuiteti u razvoju književnih i umetničkih fenomena, kao i u njihovom vrednovanju i recepciji na teritoriji bivše Jugoslavije (1918 – 1992). Shodno tome, od izlaganja očekujemo da, sa jedne strane, ponude odgovore na pitanja zašto su, na koji način i u kojim državama određeni autori i dela institucionalizovani i prepoznati kao nosioci trajnih vrednosti, i/ili da, sa druge strane, pokušaju da osvetle one pojave koje se iz današnje perspektive doimaju nedovoljno protumačenim, zapostavljenim ili nepriznatim, te da utvrde mehanizme i okolnosti koje su tome doprinele. U težnji da student(kinj)e podstaknemo na samostalni vannastavni istraživački rad, prilikom selekcije prednost ćemo dati onim radovima koji se zasnivaju na komparativnom i interdisciplinarnom pristupu i koji odgovaraju sledećim problemskim celinama:

Promene unutar stilskog pravca ili poetike/stvaralačke prakse određenog autora/pokreta i sl;

Sličnosti i/ili razlike između dveju ili više različitih književnih i umetničkih pojava koje su prostorno i/ili vremenski udaljene;

Promene u politikama istaknutih kulturnih projekata i institucija (muzeja, izdavačkih kuća, akademija, instituta i dr).

Od izlagač(ic)a se očekuje da, odgovarajući na zadate problemske celine, nužno doprinesu uviđanju i razumevanju promena u ideološkim i društvenim kontekstima u kojima se izučavani fenomeni javljaju. To mogu učiniti bilo baveći se jednim medijem, bilo intermedijalnom analizom (ukoliko mediji ulaze u domen proučavanja istorije umetnosti i teorije književnosti).

Rok za prijavu za boravak/učešće na konferenciji (slanjem prijavnice) je 21. 2. 2016. godine. Zainteresovani izlagači treba da pošalju sažetke svojih radova (oko 300 reči) na adresu [email protected] do 6. 3. 2016. godine. Osim studentskih izlaganja, organizovaćemo i bogat propratni program (tribine, predavanja, obilasci i sl) u skladu sa temom i ciljevima konferencije. Potrudićemo se da izlagačima obezbedimo besplatan smeštaj i refundiramo barem deo putnih troškova.

Službeni jezici konferencije su bhsc, slovenački, makedonski i engleski jezik. Ukoliko bude neophodno, izlagači(ca)ma na maternjem jeziku biće obezbeđen prevod.

Kotizacija se ne plaća.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, posetite: https://diskontinuiteti.wordpress.com/, ili nam jednostavno pišite na [email protected]

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.