Krv i plamen

Ja sam krv
Koja se proteže i teče
U mojim usijenim venama,
Žilama ukrašenim svetolikim bojama,
Dajući dah života,
Razarajući tokovima kapilara
Koja se prostire u živopisnim putevima.
Vatra koja sagoreva
U najčistijim česticama,
Razbijajući poslednji sloj neokaljane anime
Koja proždire koru atoma do najsitnijih detalja savesti,
Mač koja preseca najsurovija sujeverja,
U potrazi za sopstvenom istinom bitisanja,
Prostiravajući se do planinskih visina,
Neuhvatljiva za neme poglede.

Krv sam koja se prostire
Kroz sopstvene aure svestlosti,
Nevidljiva za slepe hirove,
Tekući sopstvenim tokom žilama,
Sa memorijama zakopanih u dnu okeana
Bez straha od utopljavanja svojih starih verovanja.
Iskra plamena koja osvetljava sopstvenost punoće,
U biserima najsvetlijih u toku tame,
Slušajući melodiju noćnih nimfi,
Gde orkestar probija u haosima vekova,
Izgladnelih večnostima.
Ja sam krv.

Autorka: Zorica Živanov

Fotografija: weheartit.com

Nema komentara

Ostavi komentar