Konkurs: Salon Nastasijevića

Biblioteka „Braća Nastasijević“ iz Gornjeg Milanovca raspisuje

 

Nagradni konkurs

 

Salon Nastasijevića

Kategorije konkursa obuhvataju pesmu, kratku prozu i esej u književnim vidovima te fotografiju i video rad u audio-vizuelnim. Okvirna tema konkursa jeste stvaralaštvo čuvene umetničke porodice Nastasijević, premda će stručni žiri koji imenuje Biblioteka u svim kategorijama ceniti i ostale samostalne i autentične umetničke priloge.

Kao i ranijih godina, pozivamo stvaraoce svih uzrasta – učenike osnovnih i srednjih škola, zatim odrasle – afirmisane i neafirmisane. Zaposleni u Biblioteci nemaju pravo učešća na konkursu.

Tehnički uslovi:

Za književne radove: Tekstove dostavljati isključivo u elektronskoj formi, u PDF i WORD formatu, font Times New Roman, 12; obim teksta ne bi trebalo da prelazi 15000 karaktera (sa razmacima). Biblioteka zadržava pravo eventualnog lektorisanja priloga, zbog objavljivanja, uz konsultaciju sa autorom.

 

Za audio-vizuelne radove: Fotografije dostavljati u JPG formatu. Video radovi ne duži od 3 minuta MPEG format.

Konkurs je otvoren od 8. juna do 15. septembra 2015. godine. Stručni žiri će 20. septembra 2015. objaviti rezultate konkursa. Nagrađeni književni radovi biće objavljeni i promovisani u zborniku Biblioteke „Slovo Ćirilovo“, a audio-vizuelni radovi biće izloženi i prikazani tokom manifestacije „Dani Nastasijevića“ u oktobru 2015. Autorska prava i međusobni odnosi učesnika konkursa i Biblioteke biće uređeni uz poštovanje pozitivnih propisa. Uz široko poštovanje slobode umetničkog stvaranja, Biblioteka zadržava pravo da ne uzme u razmatranje radove koji promovišu bilo koji oblik netolerancije.

Sve radove dostavite na email adresu: konkursgmbiblioteka15@gmail.com

Kontakt:

gmbiblioteka@gmail.com

www.bibliotekagm.com

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.