Hedi Lamar: lepotica, glumica i – pronalazačica

Hedi Lamar je bila holivudska filmska glumica rođena u Austriji kao Hedvig Eva Marija Kisler. Imala je jako uzbudljiv i dramatičan život.  Poznata je po svojim liberalnim shvatanjima, brojnim neslavno završenim brakovima i kao zvezda prodaje ratnih obveznica u SAD za vreme Drugog svetskog rata. Smatrana je jednom od najlepših žena na svetu. Snimila je preko 30 filmova, a najzapaženije uloge je ostvarila u filmovima „Samson i Dalila“, „Zigfildova devojka“ i u kontroverznom filmu „Ekstaza“.

Sa druge strane, malo ljudi zna da je Hedi Lamar izmislila jedan od ključnih patenata za prenos signala u modernim telekomunikacionim sistemima pod nazivom „frekventno skakanje”. Kompletne današnje bežične telekomunikacije – mobilna telefonija, WIFI  i ostalo napravljeni su korišćenjem  ideje koju je Hedi Lamar patentirala 1942. Hedi je bila jako talentovana za matematiku a u sisteme naouružanja je bila upućena zahvaljujući svom prvom braku sa austrijskim tajkunom koji se bavio proizvodnjom naoružanja. U Drugom svetskom ratu američka vojska je imala puno problema sa daljinskim navođenjem torpeda, jer su Japanci uspevali da nađu frekveciju kojom su oni upravljali torpedom. Hedi se veoma zaintetresovala za taj problem . Došla je na ideju da se frekvenca upravljanja torpedima treba stalno menjati, ali nije odmah uspela da osmisli patent. Kada je to konačno uradila 1942. godine, njen patent pod nazivom „Sistem tajne komunikacije“ nije mogao biti ugrađen u sisteme za navođenje torpeda što zbog toga što to nije bilo tehnički izvodljivo, što zbog toga što nisu ozbiljno shvatili značaj pronalaska jedne glumice. Patent je pao u zaborav sve dok nije počelo projektovanje digitalne mreže mobilne telefonije. Danas se njen patent primenjuje kod mobilnih telefona, faks aparata i svih bežičnih uređaja. Austrija dan rođenja Hedi Lamar, 9. novembar, slavi kao Dan pronalazača.

Životna priča Hedi Lamar razbija sve predrasude kako o glumicama, tako i o naučnicama. Ona će ostati upamćena kao najpametnija glumica i najlepša pronalazačica svih vremena.

Marija Ognjanović

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.