… da ozvezdim sve što boli

30. april 2018.

Crtaš li?
-Crtam, crtam!
Nemam gumicu da mogu da izbrišem,
ali imam moć da ozvezdim sve što boli.
Evo, na primer, juče sam kupila sliku –
dvoličnu – jedno lice bušno, drugo ozareno,
da biraš koje hoćeš
kako ti se navrne!
Kako ko uđe u stan pita
Čije je to dvolice…
A što pitaš, ako se sam ne nalaziš!?
Neko drugi bi da može izbrisao ovo bušno,
ali kad ti to malo gumice nedostaje
kao u zemlju da nestane.
I tako ja svakoga dana
posmatram svoju sliku
i prihvatam takav opis čoveka…
A i malo je brate, jedno lice
za toliko šarenolikog čoveka,
a i šta će ti gumica
kad je život svakako, crtanje bez gumice.

Autorka: Ivana Lekić