9. književni konkurs „Andra Gavrilović 2018“

RESAVSKA BIBLIOTEKA U SVILAJNACU
obeležavajući 150-godišnjicu svoga rada, raspisuje 9. književni konkurs „Andra Gavrilović 2018“ za negovanje proznog stvaralaštva na srpskom jeziku. Konkursom su obuhvaćena dva žanra: pripovetka i književna kritika (osvrti, prikazi, eseji, a odnose se na dela objavljena od 2000. godine do danas).

Uslovi konkursa su sledeći:

– Na konkurs slati radove koji nisu objavljivani (ni u elektronskoj formi);
– Učesnici šalju 1 (jedan) rad otkucan ćirilicom dužine oko 15 stranica;
– Rad se obavezno potpisuje šifrom;

Ukoliko autor šalje i pripovetku i kritiku oba rada potpisuje istom šifrom;
U drugom, odvojenom „pismu“-dokumentu potrebno je napisati šifru, a i njeno razrešenje : ime i prezime autora, adresu stanovanja, broj telefona – fiksnog i mobilnog i e-mail;

Adresa za slanje radova je andragavrilovic@gmail.com.
Konkurs je otvoren do 25.12.2018. godine i objavljen je na blogu.

Žiri u sastavu Gojko Božović, Mirko Demić i Olivera Mijailović odabraće pobednike i sačiniti izbor najuspešnijih radova koji će biti štampani u Zborniku.

Rezultati konkursa biće saopšteni javnosti početkom februara 2019. godine. Dobitnicima će biti svečano uručene nagrade na književnom susretu, na kome će biti promovisan Zbornik „Crte i reze 9“, u Svilajncu sredinom marta 2019.

Nagrada „Andra Gavrilović“ dodeljuje se ravnopravno u obe kategorije, a sastoji se od povelje i novčanog iznosa i objavljivanja rada u Zborniku „Crte i reze “ 9.

Za informacije i potrebna obaveštenja obratiti se Resavskoj biblioteci 035/321-531 ili e-mail: andragavrilovic@gmail.com.

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.