Staje pored mene. Spušta narcise i veliku čokoladu na sto. Priznajem da mi je izmamila osmeh i da mi je u trenutku kad sam je videla malo spala temperatura. - Mama je rekla da ćeš od cveća i čokolade ozdraviti. Pustila me je da dođem, pod...

Koraci su slomili tišinu U postelji spokoja isprepltene reči kao udovi Gde dvoje u jednom nestaje U kavezu zarobljena usamljenost I nebo bez sivih ptica   Tada...