Tragom vetra pratim miris tvoje kože. Osećam zanos tvog uzdrhtalog tela. Moja besciljna lutanja su sa tobom dobila smisao. Svaku tvoju reč upijam kao rastresita zemlja vodu. U vrelini svake životne dileme, ti me hladiš i usporavaš, usmeravaš moju mladost. Stisak tvog dodira govori o tvojoj...