Umetnik se ne može samoproklamovati, kvalitetni ljudi će mu uputiti kompliment te vrste, a on će se skromno zahvaliti. U umetnosti je talenat dobrodošao, ali nije presudan, ekspresija je presudna, misticizam je presudan, privlačnost je presudna i energija kao takva. Sama umetnost prožima i dobro i zlo;...

Jednog dana nastade čovek. Zatim nastadoše ljudi. Ti ljudi imaše potrebu za preživljavanjem. Preživljavanje je zahtevalo odbranu. Odbrana snagu. I bi čovek, i bi životinja. I životinja živa je bila eventualna opasnost, a mrtva višetruka korist. Čovek se nahranio, obukao i zastitio od hladnoće i...

    Feelings are not defined. Not alone, but feeling lonely...