Mržnja svekrve počinje još pre ljubavi muža. Tako je bar kod mene bilo.      Ja mog Milisava zavolela odmah. Visok, mršav, vizljast, jest riđ, ali sa nekim plavim, dubokim očima. Kad te pogleda, k’o u dušu da te vidi. Mislili moji da je stranac, Bože...