Rezultati laboratorijskih ispitivanja nisu bili baš najbolji, što će reći da su  prevazilazili dozvoljene tj. referentne granice. Dakle, i štitna je proradila, čula bih ponekad, onako u prolazu ili u prevozu, kako govore hipohondri u sado-mazohističkim diskusijama. Mene je trenutno  mučilo samo jedno pitanje, a...